Dulux Colours Of The World – Barvy světa

TECHNICKÝ LIST

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Na Pankráci 1683/127
budova GEMINI
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 399 100-101
Infolinka: 800 100 701

NÁZEV VÝROBKU


DULUX COLOURS OF THE WORLD


1. POPIS VÝROBKU

Barva Dulux Colours of the World (Barvy světa) – disperzní akrylátová omyvatelná barva s matným povrchemna stěny a stropy určená pro interiérové dekorační a ochranné nátěry stěn a stropů. Je možné ji použít na omítky (cementové, vápenocementové), sádrové podklady, sádrokartonové desky, papírové tapety a tapety ze skelného vlákna. Nanáší se štětcem nebo válečkem. Je lehce roztíratelná a při nízké spotřebě umožňuje zachování dobrého krytí. Tixotropní struktura způsobuje, že při natírání barva neodkapává, což je velmi praktické v případech, kdy např. není možné přemístit anebo dostatečně zajistit nábytek. Neředí se. Před použitím nemíchat. Barva je paropropustná, což umožňuje stěnám dýchat.Díky atraktivním barvám je možné jednoduše aranžovat interiéry obytných pokojůi veřejných budov, např.:kanceláří, škol, školek.

Barevné odstíny:

40 vybraných odstínů dle vzorníku Dulux Colours of the World.

Vlastnosti:

Odolnost proti vodě – je odolný proti standardní vlhkosti v místnostec h. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzované vlhkosti.

Mechanická odolnost – odolný proti otěru suchou látkou, vysoce odolný proti opakovanému mytí vodou s přísadoučisticího prostředku a omývaní jemnou štětkou nebo houbou.

Odolnost proti teplu – není vhodný k nátěrům ohřívaných povrchů, např.: nátěry topení.

Jiné – dobrá paropropustnost, která zaručuje dýchání stěn; dobrá kryvost; dobře se z něj odstraňují nečistoty.


2. NÁVOD K POUŽITÍ


PŘÍPRAVA POVRCHU:


Podklady z jednolitého materiálu, silně nasákavé, nestabilní, prašné a pórovité: penetrovat přípravkem Dulux Grunt.

Podklady nejednolité, silně nasákavé, nestabilní, prašné a pórovité doporučujeme postupně penetrovat:

1. etapa: přípravkem Dulux Grunt (týká se především špachtlovaných (stěrkovaných) míst, spojů sádrokartonových desek, po odstranění olejových a křídových barev);

2. etapa: barvou Dulux Colours of the World anebo Dulux Super Matt Plus zředěnou přídavkem 20–25 % čisté vody (týká se celého povrchu). Jiné než výše uvedené podklady, doposud bez nátěru, např. pórovité, stabilní, neprašné vápenocementové omítky: doporučujeme natřít barvou Dulux Colours of the World anebo Dulux Super Matt Plus zředěnou přídavkem 20–25 % čisté vody. Podklady už dříve natírané emulzními barvami, jejichž povrch je zjednolitého materiálu, dobře přilnavý, neprašný a nepoškozený: natírat bez penetrace.

Příprava výrobku: před použitím nemíchat, nepřidávat cizí složky.


ZPŮSOB NANÁŠENÍ:

Podmínky natírání: - teplota prostředí a natíraného povrchu nesmí být nižší než +10 °C. Parametry vrchního (konečného) nátěru:
- barvu neředit, nanést 1–2 vrstvy s odstupem 2–4 hodin od nanesení předcházející vrstvy,
- na váleček nebo štětec nabrat dostatečné a rovnoměrné množství barvy,
- důkladně rozetřít, aby bylo dosaženo rovnoměrné vrstvy.


Upozornění!

Je možno využít stříkání, pokud předtím byly provedeny technické zkoušky. Při renovačních nátěrech povrchů, které jsou v dobrém stavu a mají podobnou barvu, může být jedna vrstva barvy dostačující. 


3. DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě cca + 20 °C a relativní vlhkosti cca 50 % při dobrém větrání: nelepivý (suchý na dotek) po 2 hodinách, přetíratelný po 2–4 hodinách. Snížení teploty a/nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.


4. BALENÍ

2,5 l; 5 l


5. TEORETICKÁ VYDATNOST

12–14 m2/l při jedné vrstvě nátěru na hladkém, rovném a správným způsobem připraveném povrchu.


6.ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Vodou. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce barvy.


7. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu v uzavřeném originálním obalu při teplotě + 5 až + 30 °C. Chraňte před mrazem. Při teplotách pod bodem mrazu může dojít ke znehodnocení výrobku. Číslo šarže a datum spotřeby jsou uvedeny na obalu.


8. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC

Bezpečnostní věty:
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S 29 Nevylévejte do kanalizace.
S 46 Při požití okamžitěvyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Hustota: 1,23–1,47 g/cm3.

Obsah organických rozpouštědel (VOC): 0,016 kg/kg.

Obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0,011 kg/kg produktu.

Obsah netěkavých látek (sušiny): 50,9 % obj.

EU limitní hodnota VOC kat. A (a) VŘNH: 30 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 29 g/l.

Značení ADR: Nepodléhá předpisům podle ADR.

PRVNÍ POMOC: V případě nevolnosti opusťte pracoviště, potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, oči vypláchněte proudem čisté vody. Při požití vypláchněte ústa, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení. Ve všech případech zasažení očí a při požití vyhledejte lékaře.


9. DISTRIBUTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 399 100 - 101
Infolinka: 800 100 701

www.dulux.cz


10. DATUM VYDÁNÍ

březen 2012

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

 
Akce

SOKRATES colour

SOKRATES colour

Akrylátová vrchní barva POLOLESK Balení: 0,7kg 2kg 5kg 10kg Vlastnosti: Univerzální, tvrdý, ale pružný nátěr, do interiéru i exteriéru Obna, dveře, dětské hračky. okapy, střechy... Tónování: 16 odstínů dle vzorkovníku Vydatnost: 8-10m2/kg AKCE 0,7l za 169,-Kč

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč

Bona Deck Oil

Bona Deck Oil

Olej na venkovní podlahy Balení: 5l Vlastnosti: Směs borovicového a lněného oleje, do exteriéru Vytvrzovací olej k ochraně dřevěných ploch, UV ochrana, kombinace hloubkové impregnace dřeva s optimální ochranou povrchu, vodoodpudivý, odolný proti usazování nečistot Tónování: Přírodní odstín Vydatnost: 6-10m2/l AKCE - 5l za 1 499,-

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč

JUNCKERS RUSTIC OIL

JUNCKERS RUSTIC OIL

Uretanový podlahový olej Balení: 5l Vlastnosti: Interiérový, na parkety, podlahy, stoly, zábradlí Vytvrzovací impregnační olej zvýrazňuje hloubku a barevný tón dřeva, proniká hluboko do struktury, zaplňuje póry, na měkké i tvrdé dřeviny, odolný běžným čistícím prostředkům Tónování: Čirý Vydatnost: Impregnované povrchy: 20-50m2/l Neošetřené povrchy: 5-10m2/l Akce - 5l za 2 369,-

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč