DULUX Trade Diamond Satin

TECHNICKÝ LIST

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Vyskočilova 1481/4
BB Centrum - budova BETA
140 00 Praha 4 - Michle

Tel.: +420 261 399 100-101
Infolinka: 800 100 701

NÁZEV VÝROBKU


DULUX Trade Diamond Satin


INFORMACE O PRODUKTU


1. Použití

Dulux Trade Diamond Satin  je plně omyvatelná disperzní malířská barva prémiové kvality se saténovým povrchem pro nátěry stěn a stropů v interiéru, jejíž dlouhá životnost je zaručena unikátní technologií Diamond Technology. Vyniká výjimečnou odolností proti otěru a vlhkosti v místech vystavených ondenzaci vody, proto je vhodná zejména do koupelen, kuchyní, dětských pokojů a jiných prostor s vyšším zatížením.

2. Barevné odstíny

Výběr z více než 22 000 odstínů.

  • Báze light
  • Báze medium
  • Báze extra deep

Poznámka:

Druh báze je určen automaticky v systému výběru barev Dulux a závisí na hloubce barvy a jejím odstínu.
Během dotónování barev, tj. zadávání dat do počítače, byste měli věnovat pozornost informacím, které se objeví na obrazovce. Informace o aktuální nabídce barev najdete v platném ceníku, na webových stránkách nebo v dalších materiálech dostupných na prodejních místech. Výsledný odstín nátěru se může mírně lišit podle typu natřeného povrchu. Reklamace barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, byl-li před reklamací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován.


3. Balení

Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalozích nebo letácích o produktech.


4. Vlastnosti nátěrového filmu

Výsledný vzhled: Saténový.
Určení: Pro vnitřní použití, především do silně namáhaných a vlhkých prostor, vhodné na omítku, sádrokarton, beton, dřevotřísku, dřevo a řadu dalších povrchů.
Odolnost proti působení vody: Nátěr je odolný proti standardní vlhkosti v místnostech i případné kondenzaci vlhkosti nebo par. Natíráné povrchy však nemohou být ve stálém kontaktu s vodou, nehodí se proto například na nátěry stěn sprchových koutů.
Odolnost proti působení tepla: Barva není vhodná k natírání vyhřívaných ploch, například topení.
Ostatní: Dokonale kryje. Vysoká odolnost proti běžnému zašpinění. Odolnost proti poškrábání.

Upozornění:
Plná otěruodolnost barvy je dosažena až po vyzrání nového nátěru po dobu osmadvaceti dní (dle normy ČSN EN 13300). Třída otěruodolnosti I.

Případné nečistoty okamžitě odstraňte měkkou houbou a vodou s přídavkem prostředku na mytí nádobí.


5. Základní složení

Pigment: organické a anorganické pigmenty
Pojivová složka: styren – akrylátová disperze
Rozpouštědlo: voda


6. Hustota

1,167 g/cm^3


7. VOC

Limitní hodnota VOC (kat. A/a): 30g/l (2010). Produkt obsahuje maximálně 29 g/l VOC.


8. Zasychání

Nátěr je suchý na dotek po 1-2 hodinách. Další vrstvu možno nanášet po 2-4 hodinách.

Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, přii dobrém vtrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.


9. Počet vrstev

jedna či dvě vrstvy


10. Teoretická vydatnost

Až 18 m2/l v jedné vrstvě na hladkém, rovném a vhodně připraveném povrchu.


11. Ředidlo

Čistá voda.


12. Doba použitelnosti

Dva roky od data výroby.
Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvdeny na jednotlivých obalech.


13. Certifikáty

Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008


POUŽITÍ VÝROBKU


1. Příprava výrobku

Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí komponenty. V případě potřeby, pro získání lepších aplikačních parametrů, může být přípravek zředěný až 10 objemovými procenty vody.


2. Příprava podkladu

Povrch musí být čistý, suchý a dobře vytvrzený (například omítky je nutno nechat vyzrát během 3–4 týdnů, nebo podle specifikace výrobce dané omítky, sádry, stěrky, atp.).
Nátěry barev vápenných, hlinkových a slabě soudržných je třeba úplně odstranit z podkladu a povrch umýt vodou, aby se odstranily zbytky prachu.
Z povrchu je třeba odstranit znečištění (například mastnotu) snižující přilnavost barvy. Znečištění smyjte vodou se saponátem.
Povrch napadený plísněmi očistěte pomocí špachtle a pokud nelze odstranit příčinu plesnivění, použijte odpovídající fungicidní prostředek.
Nerovnosti a poškození povrchu vyrovnejte vhodnou stěrkou, vyhlaďte a nechte vytvrdit.
Proveďte penetraci malovaného povrchu:

i) Podklady silně nasákavé, nestabilní, prašné nebo pórovité napenetrujte přípravkem Dulux Grunt (především stěrkované části, spoje sádrokartonových desek, místa po odstranění olejových nebo křídových barev).

ii) Na povrchy dříve nemalované nebo barevně nejednolité použijte navíc emulzi Dulux Trade Diamond Satin naředěnou přídavkem 20–25 % čisté vody.

iii) Podklady dříve natřené disperzní barvou, jejichž povrch je jednotný, dobře přilnavý, není prašný ani poškozený, je možné malovat bez penetrace.


3. Natírání

Podmínky natírání:
Okolní teplota a teplota povrchu by měly být v rozmezí +10 až +28 °C.
Relativní vlhkost by měla být nižší než 80 %.

Doporučené způsoby natírání:
Štětcem: ideální je štětec se syntetickým vláknem.
Válečkem: ideální je váleček z přírodního rouna o délce rouna 10–18 mm nebo váleček Dulux.
Barvu je možné nanášet i stříkáním. Volba parametrů při stříkání závisí na individuálních potřebách a vlastnostech zařízení a měly by jí předcházet technické zkoušky.

Parametry vrchního (konečného) nátěru:
Barvu aplikujte ve 1-2 vrstvách v intervalu 2-4 hodin. Na štětec nebo váleček nabírejte dostatečné, rovnoměrné množství barvy a důkladně roztírejte do získání rovnoměrné vrstvy.
Malířskou pásku odstraňte ihned po ukončení malování.

Poznámka
V případě malování tapet ze skelného vlákna nebo papíru doporučujeme emulzi DuluxTrade Diamond Satin rozředit – na každý 1litr barvy dodat maximálně 100 ml čisté vody (v závislosti na struktuře tapety). Po ukončení malířských prací místnost větrejte do vymizení charakteristického zápachu. Při renovačním nátěru povrchu, který je v dobrém stavu a podobném odstínu, může stačit jen jedna vrstva.


4. Čištění malířského nářadí

Po skončení natírání odstraňte z nástroje co nejvíce barvy, poté je umyjte čistou vodou. Na odstranění nečistot způsobených malováním použijte běžné saponáty. Prázdný obal, případně se zbytky výrobku, odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpeč nými odpady. Nepoužívejte prázdné obaly ke skladování potravin.


DALŠÍ INFORMACE


1. Skladování a přeprava

Skladování:
Výrobek skladujte v původních uzavřených obalech při teplotách +5 až +30°C, v uzavřených místnostech, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
Produkt na vodní bázi. Při teplotách pod bodem mrazu hrozí trvalé poškození.

Přeprava:
Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu dohody ADR. Přepravovat krytými dopravními prostředky. Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.


2. Bezpečnostní zásady

Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku.


3. Péče o životní prostředí

Díky výběru správných obalových materiálů používaných při výrobě Dulux Acryl Matt jsme v roce 2013 (ve srovnání s rokem 2012) snížili emise skleníkových plynů o 25 % (vyjádřeno v ekvivalentu CO2).

Nízký obsah těkavých organických sloučenin (max. 29 g/l).

Pokud děláte dlouhou pauzu při malování, uzavřete kartáče a válečky do plastových sáčků a zalepte je kolem rukojeti. Tím zajistíte, že do příštího dne nevyschnou a budou znovu použitelné. Po ukončení práce odstraňte papírem z náčiní co možná nejvíce barvy a umyjte je v nádobě, místo pod tekoucí vodou.


4. Doplňkové informace

Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu. V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob. Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.


5. Datum aktualizace

Srpen 2013

 
Akce

SOKRATES colour

SOKRATES colour

Akrylátová vrchní barva POLOLESK Balení: 0,7kg 2kg 5kg 10kg Vlastnosti: Univerzální, tvrdý, ale pružný nátěr, do interiéru i exteriéru Obna, dveře, dětské hračky. okapy, střechy... Tónování: 16 odstínů dle vzorkovníku Vydatnost: 8-10m2/kg AKCE 0,7l za 169,-Kč

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč

Bona Deck Oil

Bona Deck Oil

Olej na venkovní podlahy Balení: 5l Vlastnosti: Směs borovicového a lněného oleje, do exteriéru Vytvrzovací olej k ochraně dřevěných ploch, UV ochrana, kombinace hloubkové impregnace dřeva s optimální ochranou povrchu, vodoodpudivý, odolný proti usazování nečistot Tónování: Přírodní odstín Vydatnost: 6-10m2/l AKCE - 5l za 1 499,-

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč

JUNCKERS RUSTIC OIL

JUNCKERS RUSTIC OIL

Uretanový podlahový olej Balení: 5l Vlastnosti: Interiérový, na parkety, podlahy, stoly, zábradlí Vytvrzovací impregnační olej zvýrazňuje hloubku a barevný tón dřeva, proniká hluboko do struktury, zaplňuje póry, na měkké i tvrdé dřeviny, odolný běžným čistícím prostředkům Tónování: Čirý Vydatnost: Impregnované povrchy: 20-50m2/l Neošetřené povrchy: 5-10m2/l Akce - 5l za 2 369,-

Bez DPH 0.00 Kč
Vč. DPH 0.00 Kč